daraltmaq

f.
1. Dar etmək, dar hala salmaq, genliyini azaltmaq; darlaşdırmaq. Dairəni daraltmaq. Paltarın qolunu daraltmaq. – Kərəmov şalvarının balağını da biriki santimetr daraltmışdır. İ. Ə..
2. məc. Azaltmaq, kiçiltmək, məhdudlaşdırmaq. Məsələnin mənasını daraltmaq. Məsələnin mənasını (əhəmiyyətini) daraltmaq.

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Look at other dictionaries:

  • daraltma — «Daraltmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • büzmək — f. 1. Daraltmaq, yığıb sıxmaq, yığmaq. Kisənin ağzını büzmək. 2. Paltarın, parçanın və s. nin bir yerini yığıb tikmək, qatlaya qatlaya tikib daraltmaq. ◊ Ağzını büzmək – bax ağız. Dodaq büzmək – bax dodaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qarsmax — I (Qarakilsə, Mingəçevir, Şərur, Şuşa) 1. gödəltmək (Şuşa). – Götü çuxanın qolunu bir az qars 2. daraltmaq (Qarakilsə). – Gərəx’ qarsasan, qarsmasan, gen olajax II (Kürdəmir) sıxışdırmaq. – Anam məni bir az qarsdı III (Şərur, Zəngilan) ütmək. –… …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • sıxaltmax — (Gəncə) daraltmaq. – Mənim papağım çox gendi, bir azca sıxalt …   Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti

  • balacalaşdırmaq — f. Kiçikləşdirmək, kiçiltmək, balaca etmək, xırdalatmaq. Həcmini balacalaşdırmaq. // Daraltmaq …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qısmaq — f. 1. Sıxıb tutmaq, iki şey arasında bərk sıxmaq. <Şərəfnisə xanım> şəkil kağızlarını dişin dişinə qısıb, əlində bərkbərk övkələyir, salır ayağı altına. M. F. A.. <Kərim baba> uşaqlara məxsus bir sevinclə sümsünü iri dodaqları arasına …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.